Bodø

Bodø er Nordlands hovedstad og nærmeste storby til det mindre tettstedet Rognan, der ESAVE har sitt hovedsete. Med sine 50.000 innbyggere havner Bodø kommune som nummer 15 blant Norges kommuner regnet etter folketall.

Bodø kommune er en stor kunde hos ESAVE! De har også et unikt samarbeid med en av ESAVE sine partnere – nemlig Elektro AS. Ole Arne Torsvik hos Elektro AS har utviklet spesialkompetanse innenfor installasjon og tuning av ventilasjons- og varmeanlegg. Det nære samarbeidet Elektro AS har hatt med Bodø kommune har gitt store gevinster for kommunen. ESAVE er også en sentral brikke i dette spillet. Informasjon fra ESAVE sammenholdt med kompetanse på fjerndrifting av SD-anlegg er en sikker vinner.