Kundegalleri

Møller Eiendom AS


moller-ventspils2
MøllerEiendom AS sitt bygg i Ventspils – Latvia

Møller Eiendom er en kompetent og miljøbevisst eiendomsaktør som utvikler varige verdier i fast eiendom. Grunnstenen i eiendomsporteføljen er knyttet til bilimport med forhandlervirksomhet i fem land: Norge, Sverige og Estland, Litauen og Latvia.

Eiendomsvirksomheten vokser betydelig utenfor bilvirksomheten. målsetning er å doble eiendomsporteføljen i løpet av de kommende årene.

Øyvind Hartveit er leder for forvaltning og drift hos Møller Eiendom AS. Hans arbeidsfelt favner vidt og han har et stort engasjementet for god organisering av arbeidet med økt energieffektivitet. Med seg på lager har derfor Hartveit valgt å ta med ulike aktører som hver på sin kant kan bidra med sine spesialiteter. AsplanViak AS er teknisk konsulent, Energima AS er spesialist på fjernstyring og fjerndrifting med SD-anlegg og ESAVE AS står for løpende energioppfølging med råd og vink for økt energieffektivitet. For ESAVE er det utviklende å samarbeide i et team, både med hensyn til den faglig bredden, men også med tanke på geografisk tilstedeværelse i hele fem land!

Bodø

Bodø er Nordlands hovedstad og nærmeste storby til det mindre tettstedet Rognan, der ESAVE har sitt hovedsete. Med sine 50.000 innbyggere havner Bodø kommune som nummer 15 blant Norges kommuner regnet etter folketall.

Bodø kommune er en stor kunde hos ESAVE! De har også et unikt samarbeid med en av ESAVE sine partnere – nemlig Elektro AS. Ole Arne Torsvik hos Elektro AS har utviklet spesialkompetanse innenfor installasjon og tuning av ventilasjons- og varmeanlegg. Det nære samarbeidet Elektro AS har hatt med Bodø kommune har gitt store gevinster for kommunen. ESAVE er også en sentral brikke i dette spillet. Informasjon fra ESAVE sammenholdt med kompetanse på fjerndrifting av SD-anlegg er en sikker vinner.

Bodø sett fra sjøsiden ved innseilinga for Hurtigruten

Sverre Vold ved eiendomskontoret i Bodø kommune setter også pris på å kunne følge med på løpende forbruksstatus for alle de 74 kommunale byggene som er etablert i ESAVE.