MILJØFYRTÅRN

mfyr

Esave gjennomførte våren 2015 en prosess for sertifisering som Miljøfyrtårn.

Dette ledet frem til sertifisering med sertifikatnummer 6854, utstedt 16.07.2015.

Sertifiseringen oppfyller generelle krav til alle bransjer, samt krav til selskaper som leverer og bruker IKT systemer. Dette innebærer at virksomhetens kan dokumentere strenge krav til miljøstandard innenfor temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Selv om mange av elementene i stor grad allerede har vært på plass for vår bedrift, så opplevde vi prosessen med sertifisering for Miljøfyrtårn som veldig nyttig. Den satte et godt fokus på dokumentasjon av miljøleveranser og medvirket til at vi fikk på plass et bedre system for slik dokumentasjon.

Vi retter også stor takk til innleid Miljøfyrtårnkonsulent Laila Nordnes i firma LittMeir AS. Hun tok utfordringen med å lede oss gjennom prosessen og frem til den endelige sertifiseringen på en meget god og forbilledlig måte.