Eiendomsvirksomheten vokser betydelig utenfor bilvirksomheten. målsetning er å doble eiendomsporteføljen i løpet av de kommende årene.

Øyvind Hartveit er leder for forvaltning og drift hos Møller Eiendom AS. Hans arbeidsfelt favner vidt og han har et stort engasjementet for god organisering av arbeidet med økt energieffektivitet. Med seg på lager har derfor Hartveit valgt å ta med ulike aktører som hver på sin kant kan bidra med sine spesialiteter. AsplanViak AS er teknisk konsulent, Energima AS er spesialist på fjernstyring og fjerndrifting med SD-anlegg og ESAVE AS står for løpende energioppfølging med råd og vink for økt energieffektivitet. For ESAVE er det utviklende å samarbeide i et team, både med hensyn til den faglig bredden, men også med tanke på geografisk tilstedeværelse i hele fem land!