«No software will make you ISO50001 compliant»

DEXMA Barcelona
DEXMA er en leverandør av energiledelsessystemer med adresse Barcelona Spania. I et nyhetsbrev skriver de nylig den hårde sannhet at: Ingen programvare vil kunne gjøre deg ISO50001 sertifisert, men programvare vil kunne hjelpe til å komme raskere i mål med sertifiseringen!

Det er flere leverandører av denne type programvare også i Norge. Om du søker på nettet vil du fort finne at både vårt firma ESAVE AS, Entro AS, Gurusoft AS og Cebyc AS har den nødvendige programvaren. Alle har sine styrker og svakheter, noen vil passe her og noen vil seg inn passe der. Slik er vel leverandørmarkedet.

ESAVE mener imidlertid at artikkelen fra DEXMA er så klargjørende at den bør leses av alle byggforvaltere som nå ønsker å ta skrittet inn i en ISO50001 sertifisering.

Det erfares så langt at et svært lite fåtall ISO50001 sertifiseringer er gjennomført i Norge, men interessen øker!

Les mer fra DEXMA NEWS her..

Her startet det for HP

www.digi.no gjengir en artikkel av Odd Richard Valmot den 20.03.2017. Det er historien om den lille garasjen hvor HP-eventyret startet. Budskapet må vel da være at store saker har ofte starte i det små.

Esave flytter til nye lokaler

Esave flytter til nye lokaler, og i forbindelse med flytting av servere blir våre tjenester utilgjengelig fra 14:00 torsdag 22. Des, og ut dagen.

Problemer med internett

08.12.2016 09:00

Internett er nede, vår leverandør er på saken! Vi beklager evt ulemper dette har for våre kunder.

Internett vedlikehold

Vår internettleverandør (signal.no) har hatt vedlikehold på sitt nett natt til 30.05.2016. Dette medførte en stopp i kommunikasjon mot ESAVE. Alle systemer fungerer normalt fra 30.05.2016 08:37.

MILJØFYRTÅRN

mfyr

Esave gjennomførte våren 2015 en prosess for sertifisering som Miljøfyrtårn.

Dette ledet frem til sertifisering med sertifikatnummer 6854, utstedt 16.07.2015.

Sertifiseringen oppfyller generelle krav til alle bransjer, samt krav til selskaper som leverer og bruker IKT systemer. Dette innebærer at virksomhetens kan dokumentere strenge krav til miljøstandard innenfor temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk.

Selv om mange av elementene i stor grad allerede har vært på plass for vår bedrift, så opplevde vi prosessen med sertifisering for Miljøfyrtårn som veldig nyttig. Den satte et godt fokus på dokumentasjon av miljøleveranser og medvirket til at vi fikk på plass et bedre system for slik dokumentasjon.

Vi retter også stor takk til innleid Miljøfyrtårnkonsulent Laila Nordnes i firma LittMeir AS. Hun tok utfordringen med å lede oss gjennom prosessen og frem til den endelige sertifiseringen på en meget god og forbilledlig måte.

We like IBM

logo_eye-bee-m-ibm-by-paul-rand_us-2

ESAVE bygger på IBM sin teknologi. Det har vi alltid gjort. Det sies at store selskaper ikke makter innovasjon, at det er en sak for små bedrifter som ikke kjenner de samme bindinger mot fortidens suksess. IBM makter innovasjon. Det viser historien. Fra 50-tallets mekaniserte monstrum, via 70-tallets elektroniske stormaskiner og frem til dagens WATSON supermaskiner med nødvendige revolusjoner innen software. I ESAVE erfarer vi at IBM bærer historiens trygghet og fremtidens innovasjonssprang med seg på en god måte. Det gir trygghet også for ESAVE sine kunder. Med ESAVE versjon 2.0 vil vi demonstrere dette – og for våre kunder blir det en opplevelse!

Ny hjemmeside for ESAVE

Karin Kvalvik Johansen har utviklet ESAVE sin nye hjemmeside. Du treffer henne på Ullidesign (.no)

Karin Kvalvik Johansen har utviklet ESAVE sin nye hjemmeside. Du treffer henne på Ullidesign (.no)

I august 2014 startet Karin Kvalvik Johansen på arbeidet med vår nye hjemmeside. Arbeidet ble gjennomført som del av en eksamen ved Noroff Fagskole. Karin er designer og hun har allerede startet sin egen bedrift som heter Ulli Design. Vi takker for det gode samarbeidet og ønsker henne lykke til videre, både i studier og tjenesteyter for det vi tror blir mange fornøyde kunder. Det hører med til historien at kompetent personell ved Noroff gav henne beste karakter – A – for jobben – og den AAAA-en stemmer vi selvfølgelig med på vi også :)