«No software will make you ISO50001 compliant»

DEXMA Barcelona
DEXMA er en leverandør av energiledelsessystemer med adresse Barcelona Spania. I et nyhetsbrev skriver de nylig den hårde sannhet at: Ingen programvare vil kunne gjøre deg ISO50001 sertifisert, men programvare vil kunne hjelpe til å komme raskere i mål med sertifiseringen!

Det er flere leverandører av denne type programvare også i Norge. Om du søker på nettet vil du fort finne at både vårt firma ESAVE AS, Entro AS, Gurusoft AS og Cebyc AS har den nødvendige programvaren. Alle har sine styrker og svakheter, noen vil passe her og noen vil seg inn passe der. Slik er vel leverandørmarkedet.

ESAVE mener imidlertid at artikkelen fra DEXMA er så klargjørende at den bør leses av alle byggforvaltere som nå ønsker å ta skrittet inn i en ISO50001 sertifisering.

Det erfares så langt at et svært lite fåtall ISO50001 sertifiseringer er gjennomført i Norge, men interessen øker!

Les mer fra DEXMA NEWS her..