Om Esave

p013_1_00

Esave har sine kontorer på Rognan.
Et herlig tettsted i Nord-Norge – like nord om polarsirkelen.

Selskapet har 5 ansatte, med samlet sett stor teoretisk og praktisk kunnskap om det vi holder på med. Vi har bakgrunn som myndighetenes enøksenter for Nordland i perioden 1995-2003. I perioden 2003-2007 hadde selskapet en stor avtale med Enova SF som forvalter av Energifondet i Norge.

Selskapet har også bak seg en lang historie som leverandør av komplekse beregninger innenfor fagfeltet kraftforsyning.

Esave var frem til 2012 eiet av kraftselskaper i Nord-Norge, men eies nå 100% av ansatte.

Esave leverer

Esave leverer web-verktøy for energieffektivisering.

Med Esave sitt web-verktøy får større byggeiere en oversiktlig dokumentasjon på sitt energiforbruk. Ved hjelp av metoder som er lett tilgjengelig gjennom innebygde menyvalg, vil en lett få tilgang til tips for å starte egne aktiviteter som gir energisparing.

Systemet gir også tilgang til rapporter som gir oversikt og dybdeforståelse for energibruken.

Esave leverer også kurs i bruk av systemet og opplæring i metoder for effektiv energibruk. Herunder kan en også tilby assistanse fra kompetent og dedikert personell som gir løpende tips om aktuelle tiltak som kan gi økt energieffektivitet.

Hvorfor velge Esave

Esave hjelper kunden frem til resultater. Sammen med våre partnere kan vi hjelpe våre kunder lenger på veien mot god energieffektivitet.

Esave gjør det enkelt for kunden å forstå kompliserte energiforhold.

80% av våre kunder oppnår resultater. Bli gjerne medlem i den gruppen!

Sertifisering

ESAVE er sertifisert som Miljøfyrtårn

mfyr