Partnere

Esave forhandles i nært samarbeid med partnere.
Partnerne har ulik størrelse og representerer ulike fagområder. Felles for disse er imidlertid at de selger Esave som en del av sitt fagområde – og hjelper kunden frem til resultater!

Elektro Bodø AS leverer tjenester og produkter innenfor et bredt spekter av elektro- og telecomfaget.

Entreprenørvirksomheten er allsidig og omfatter både prosjekter fra renovering, ombygging, service, ny installasjoner til nøkkelferdige prosjekter og installasjoner.

Produkter og tjenester omfatter:

  • Elektroinstallasjon
  • Alarm- og sikkerhetsanlegg
  • Automasjonsanlegg for industri og næring
  • Radiobaserte kommunikasjonsanlegg og tele- og datakommunikasjonsanlegg for landbasert, maritim og offshorebasert  virksomhet
  • Ingeniør- og prosjekteringstjenester innen ovenfor angitte fagområder
  • Ingeniørtjenester for telecom offshore
  • Termografering og internkontroll av el-anlegg og alarm/sikkerhetsanlegg
  • Maritim elektronikk og service el.anlegg på skip
  • Verksted for service, reparasjon og vedlikehold av elektronisk utstyr

Gjennom datterbedriften Nilsson AS (www.nilsson.no) og samarbeidspartnere på ventilasjon kan Elektro AS tilby totaltekniske løsninger og entrepriser for både små og store prosjekter.

Elektro-konsernet omfatter totalt 530 ansatte.


Ishavskraft_Logo_RGB

Ishavskraft AS ble etablert i 1997. Selskapet er et av landets største kraftomsetningsselskap med ca 100.000 kunder, en omsetning på over 1,5 milliard NOK og ca 35 medarbeidere i Alta og Tromsø.

Dagens eiere av Ishavskraft er Troms Kraft, Alta Kraftlag, Ymber, Repvåg Kraftlag, Luostejok Kraftlag og Nordkyn Kraftlag.

Ishavskraft tilbyr 100 % fornybar kraft, som ikke påvirker klimaet eller gir utslipp av radioaktivt avfall. Sammen med et omfattende miljøfokus internt i Ishavskraft, er satsingen på fornybar energi en strategisk disposisjon som flytter selskapet fra å være en del av problemet, til å bli en del av løsningen.

Ishavskraft er det kraftselskapet som ønsker mest å selge minst kraft til egne kunder. På den måten vil selskapet skaffe seg nye kunder, som også skal oppfordres til å bruke mindre kraft enn de gjør i dag.


image6-24

Pens AS er et leverandøruavhengig ingeniørfirma innen miljø- og energirådgivning. Selskapet rådgir innenfor eiendom, anlegg og industri. Selskapets mål er at alle kunder skal få hevet sin kompetanse og oppnå et godt resultat.


image7-26

Energodata Ltd. er en av våre partnere i Latvia/Riga, og er spesialist innenfor energioppfølging, automasjon, design, tuning og energianalyser. Effektiv energibruk er selskapets stolthet og hovedverdi. Daglig leder Janis Šipkovs har fire ansatte sammen med seg som kan vise til mange års erfaring innenfor fagområdet. Selskapet har flere store kunder hvor de benytter ESAVE i kombinasjon med egne produkter.


image8-28

TERMEX Ltd. ble stiftet i 2007 og er plassert i Latvia/Riga. Selskapets aktiviteter omfatter vedlikehold av bygg med fagområdene varme, elektrisitet, vann, ventilasjon og kjøling.

Selskapets visjon er å være en ledende tilbyder innen sitt forretningsområde, bli ansett som en dyktig partner, god skattebetaler, god arbeidsgiver og høy leverandør av høykvalitets arbeid.

Selskapets verdier er knyttet til å være profesjonell, levere kvalitet og fremstå ansvarlig.


Akershus Enøk og Inneklima as

Akershus Enøk og Inneklima AS er opptatt av å redusere energiforbruket hos kundene sine. Selskapet utreder mulighetene og bistår gjerne ved gjennomføring av tiltakene. Nøkkelferdige løsninger kan leveres.

Selskapet utfører også energimerking av næringsbygg og boliger.

Enøk og inneklima er to sider av samme sak. Ved å fokusere på disse to elementene sammen, er selskapet en nyttig samarbeidspartner for eiere av store og små bygg.