Verdier

ESAVE arbeider med basis i noen sentrale verdier:

Kvalitet

Dette betyr for oss:

  • At vi til enhver tid leverer det produktet vi har avtalt med våre kunder
  • At vi strekker oss det lille ekstra for at kundene skal oppleve en bedre hverdag

Stolthet

Dette betyr for oss:

  • At vi gjennom positive tilbakemeldinger fra kunder og partnere opplever at vi har tillit i markedet
  • At vi har høy grad av fagkunnskap og erfaring i forhold til det vi jobber med.

Respekt

Dette betyr for oss:

  • At vi etterstreber god evne til samhandlinger på tvers av ansvarsområdene i bedriften.
  • At vi alltid snakker med/til hverandre, og ikke om hverandre.